CONTACT

Secretariat

Ms. HE Jinghan, Ms. LIU Lu

Tel: +86-10-68322476

Fax:+86-10-68322476

E-mail: GI4DM2022@163.com,hejinghan@bucea.edu.cn

Mail Address: International Development Research Institute, BUCEA,

No.1 Zhanlanguan Road, Xicheng District, Beijing 100044, China